• 074-220602-4
 • contact@numsab.co.th
 • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

สารสไตรีน (Styrene) คืออะไร

 1. หน้าแรก
 2. ข่าวสาร
 3. สารสไตรีน (Styrene) คืออะไร
image description

จากเหตุการณ์การระเบิดของโรงงานกิ่งแก้ว ทำให้มีสารเคมีกระจายตัวออกมามากมาย หนึ่งในนั้นคือสาร สไตรีน (Styrene) ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อสารเคมีตัวนี้ วันนี้นำทรัพย์จะมาอธิบายสารเคมีตัวนี้ว่ามันคืออะไร มีอันตรายแค่ไหน และมีวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับสารสไตรีนต้องทำอย่างไร

               สไตรีน เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยง่าย ติดไฟง่าย ใช้ในอุตสาหกรรม พลาสติกและโฟม การผลิตท่อพลาสติก Fiberglass ชิ้นส่วนรถยนต์ รองเท้า ภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น

               ผลกระทบเมื่อได้รับสารสไตรีน การสัมผัส สไตรีน เรื้อรังจะกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง และมีผลต่อระบบต่างๆ ดังนี้

 • ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • ผิวหนังเกิดแผล ระคายเคือง หรือเกิดอาการแพ้เรื้อรัง
 • ผลต่อดวงตา ระคายเคือง เกิดแผลไหม้ ปวด และตาแดง
 • เมื่อกลืนกิน เกิดเป็นแผลไหม้ที่ปากและกระเพาะอาหาร ทำให้เจ็บคอ ปวดท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน อาเจียน และเซื่องซึม

การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ สไตรีน โมโนเมอร์

 • เมื่อสูดดมโดยตรง ให้ผู้สัมผัสรับอากาศบริสุทธิ์ ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
 • เมื่อสัมผัสทางผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าผู้สัมผัสออกทันที ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ เป็นเวลา 15 นาที
 • เมื่อเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาทีและไปพบแพทย์
 • หากกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และรีบพบแพทย์