• 074-220602-4
 • contact@numsab.co.th
 • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

แนะนำท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ

 1. หน้าแรก
 2. ข่าวสาร
 3. แนะนำท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ
image description

               การออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ ผลดีของการออกกําลังกายคือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งการออกกำลังกายของผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์ก่อนในกรณีมีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะทางปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม วันนี้นำทรัพย์จึงมาแนะนำท่ากายบริหารง่ายๆที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

 • ท่าแกว่งแขนสูงกำมือ-แบมือ

ให้ยกแขนขวาแนบข้างใบหูฝ่ามือหันออกทางด้านหน้า ส่วนแขนซ้ายให้แนบลำตัวแล้วฝ่ามือหันออกทางด้านหลัง  จากนั้นกำมือและแบมือขณะทำสลับข้างไปมา 8 ครั้งต่อรอบ

 • ท่ากางศอก-หุบศอก

ให้ยกแขนทั้งสองข้างขนานกับไหล่แล้วพับแขนให้ตั้งฉาก หลังจากนั้นกำมือแล้วดึงแขนที่ตั้งฉากนั้นเข้าหากันพร้อมกับแบมือที่กำอยู่และดึงแขนกลับมาที่เดิมให้ทำสลับกันไปมา 8 ครั้ง ต่อรอบ

 • ท่าย่ำเท้าอยู่กับที่

ยืนตรง ยกมือเท้าเอว จากนั้นย่ำเท้าสลับซ้าย-ขวา ต่อเนื่องกันไปประมาณ 1-2 นาที

 • ท่าวาดมือขึ้น เท้าแตะข้าง

ยืนตรง กางขาออกเล็กน้อย จากนั้นออกแรงยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ระหว่างยกมือขึ้นให้เตะขาซ้ายออกไปด้านข้าง ปลายเท้าแตะพื้น ลดมือลงพร้อมกับดึงขากลับมาสู่ท่าเริ่มต้น จากนั้นสลับข้าง

 • ท่ายกเข่าบิดตัว

ให้ยกแขนทั้งสองข้างขนานกับไหล่แล้วพับแขนให้ตั้งฉาก หลังจากนั้นกำมือแล้วบิดไปทางซ้าย พร้อมกับยกเข่าซ้ายขึ้นให้สูงถึงบริเวณสะโพกและสลับข้างไปมา 8 ครั้งต่อรอบ

 • ท่าลุกจากเก้าอี้

ให้พยุงตัวเองโดยไม่ใช้มือพยุง เริ่มจากนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่เคลื่อนไหวแต่มีพนักพิงและไม่เตี้ยเกินไป วางปลายเท้ากับพื้นให้อยู่ลักษณะหลังหัวเข่า ค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า แล้วลุกขึ้นยืนโดยไม่ใช้มือช่วยพยุงลุกนั่งแบบนี้ 8 ครั้งต่อรอบ

 • ท่าเท้าเอว หมุนไหล่

ยืนตรง แยกขาออกจากกันเล็กน้อย นำมือทั้งสองข้างเท้าเอวและหมุนไหล่ไปทางด้านหน้าเบาๆ จากนั้นก็หมุนกลับไปด้านหลัง ท่านี้ได้บริหารไหล่ ช่วยทำให้หัวไหล่สบาย คลายปวดเมื่อยได้ดีสำหรับผู้สูงอายุ