• 074-220602-4
  • contact@numsab.co.th
  • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

แนะนำบริษัท

  1. หน้าแรก
  2. แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

ทำความรู้จักพวกเราให้มากขึ้น

แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ นำทรัพย์ อินชัวรัน โบรกเกอร์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับเราให้มากยิ่งขึ้น

บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

มั่นใจได้ว่าเงินทุกบาทจะคุ้มค่าที่สุดในการเลือกประกันของเรา

แนวคิดและเหตุผลในการดำเนินธุรกิจ

เดิมที่มากรรมการได้อยู่ในวงการธุรกิจประกันภัยมาประมาณ 30 ปี โดยอยู่ในระดับผู้บริหารนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในธุรกิจประกันว่า ธุรกิจประกันภัยจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในสมัยปัจจุบันที่เป็นทุนนิยม และเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีธุรกิจประกันภัยมารองรับกับความเสี่ยงซึ่งในความเป็นจริง

ความเสี่ยงในธุรกิจนั้นมีอยู่แล้ว ปรากฎว่า ผู้ประกอบการไม่มีความชำนาญในการจัดความเสี่ยงการหาผลิตภัณฑ์ หาความคุ้มครอง เพื่อตอบสนองลดความเสี่ยงในธุรกิจของตัวเอง ประกอบกับธุรกิจในปัจจุบันความเสี่ยงนั้นมีทั้ง ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงิน สภาวะเศรษฐกิจโลก การแข่งขันเสี่ยงต่อหากรมธรรม์ การออกแบบกรมธรรม์ในการรองรับความเสี่ยงของธุรกิจตัวเองที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งทุกวันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ตลอดเวลา สภาวะโลกร้อน เนื่องจากทรัพยากรต่างๆ มีอยู่อย่างจำกัด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีความคิดในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย เพื่อตอบสนองธุรกิจในปัจจุบัน

ติดต่อเรา

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยใดๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)

    มุ่งหวังในการเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำในภูมิภาค โดยได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามี และมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกรายด้วยความคุ้มค่า    

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นำทรัพย์ อินชัวรัน โบรกเกอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว200268/2553  

พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน
  • พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนที่ดี
  • พัฒนาการปรับปรุงการบริการที่ดีและรวดเร็วเพื่อผู้เอาประกันภัย
  • คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อสร้างการยอมรับของลูกค้า และคู่ค้าสู่ความยั่งยืน