• 074-220602-4
  • contact@numsab.co.th
  • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

แนะนำบริษัท

  1. หน้าแรก
  2. แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

ทำความรู้จักพวกเราให้มากขึ้น

แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ นำทรัพย์ อินชัวรัน โบรกเกอร์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับเราให้มากยิ่งขึ้น

บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

มั่นใจได้ว่าเงินทุกบาทจะคุ้มค่าที่สุดในการเลือกประกันของเรา

ความเป็นมาของบริษัท

เริ่มขึ้นจากคุณบุญโรจน์ แสงหยกกุล เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย ได้เห็นว่าขอบเขตของงานผู้บริหารบริษัทประกันภัยตอบสนองกับนโยบายบริษัท ทว่าไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในแนวคิดที่ว่า “customers have driven”ในฐานะที่คุณบุญโรจน์มีประสบการณ์ในวงการบริษัทประกันภัยมากกว่า 30 ปี ได้ผันตัวจากมาทำธุรกิจในวงการประกันถัยในฐานะโบรกเกอร์ ในแนวคิดของท่าน โบรกเกอร์ คือ ตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้มากกว่าบริษัทประกันภัย ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าหรือผู้บริโภคเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้เอาประกัน เนื่องจากเรารู้เงื่อนไข ข้อกำหนด และประเภทของประกันภัยได้เป็นอย่างดี เพื่อความต้องการของลูกค้าและลดความขัดแย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย

วิสัยทัศน์จากผู้บริหาร


“ จากการที่ผมได้เป็นผู้บริหารระดับสูง ผมได้ตระหนักรู้ถึงปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย ผมที่เป็นผู้บริหารของบริษัทประกันภัยในอายุ45 ปีและได้ลาออกเพื่อมาเป็นผู้บริหารของบริษัทโบรกเกอร์และCEO เต็มตัว เราจึงมีวิสัยทัศน์ที่ว่า เราจะเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำของภูมิภาค ซึ่งได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีต่อลูกค้าอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับคติพจน์ของบริษัทที่ว่า บริการคุ้มค่า คุณภาพคุ้มราคา และเราพยายามลดข้อขัดแย้งโดยเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทผู้รับประกันและผู้เอาประกัน โดยเฉพาะผู้เอาประกันที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดซึ่งมีข้อจำกัดมาก ต่างจากตัวเมือง อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร เราจึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้เอาประกันภัยอย่างยั่งยืน โดยเราได้สร้างความยอมรับจากทั้งผู้เอาประกัน และบริษัทคู้ค้าซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยชั้นนำก็ต้องยอมรับในขีดความสามารถ และการพัฒนาของเราเช่นกัน ”นายบุญโรจน์ แสงหยกกุล
ประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

    มุ่งหวังในการเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำในภูมิภาค โดยได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามี และมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกรายด้วยความคุ้มค่า    

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นำทรัพย์ อินชัวรัน โบรกเกอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว200268/2553  

พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน
  • พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนที่ดี
  • พัฒนาการปรับปรุงการบริการที่ดีและรวดเร็วเพื่อผู้เอาประกันภัย
  • คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อสร้างการยอมรับของลูกค้า และคู่ค้าสู่ความยั่งยืน